Home / Boerderij

Onze boerderij


Onze boerderij

Wij (Bertus & Riet en Zoon Ruben & Hanneke) hebben aan de rand van Raalte een melkveebedrijf met 120 koeien, met het bijbehorende jongvee (kalfjes en pinken). Wij houden onze koeien voor de melk. Deze melk is de basis voor ons ijs. Maar het overgrote deel van de melk leveren wij aan Friesland Campina, die daar weer heerlijke producten van maakt.

Onze koeien gaan ieder voorjaar weer de wei in om gras te eten. Naar ons idee goed voor de koeien en een mooi plaatje voor boer en burger. De eerste weidegang is altijd een feest en wij nodigen de burger ieder jaar uit om hierbij aanwezig te zijn. Op facebook kondigen wij deze dag aan.

Twee maal daags melken wij onze koeien in de melkstal. De melk wordt bewaard in een koeltank, die eens in de 3 dagen wordt leeggehaald door Friesland Campina.


Duurzaamheid

Duurzaamheid krijgt een steeds belangrijkere rol binnen onze sector. Wij proberen hier ons steentje aan bij te dragen door onder andere zonnepanelen op de stal. Een frequentieregelaar op de melkmachine. Een voorkoeler op de melktank en het hergebruik van spoelwater. Sinds 2018 zijn wij grondgebonden, wat betekent dat wij geen mest meer af hoeven te voeren, maar dit allemaal kwijt kunnen op onze eigen gronden. Met de aankoop van deze gronden zijn wij ook zelfvoorzienend geworden in ruwvoer (gras & mais) voor de koeien.